Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 29. Maddesi Gereğince İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının 31.12.2017 tarihi ile düzenlemiş olduğu 2017 yılı bilançosu ve gelir gider tabloları yayınlanmıştır.